Site logo

Ny parkeringsregel træder i kraft den 1. maj – Har din kørelærer tjek på den?

Den 1. maj 2022 trådte en ny parkeringsregel i kraft, som har betydning for bilister i Danmark – og dig som skal til at tage kørekort c. Lovændringen blev indført for at sikre mere effektiv og fair parkering i landet.

Biler parkeret langs vejsiden på en villavej i Danmark.

Parkering et centralt emne, der påvirker de fleste bilister i deres dagligdag. Fra den 1. maj 2023 blev der implementeret en ny parkeringsregel, som alle bilister, inklusiv køreskoleelever og kørelærere skal lære.

Den nye regel går i al sin enkelthed ud på, at det ikke længere er tilladt at parkere, hverken helt eller delvist, eller standse i rabatten. Så hvis du er vant til at parkere i en bred græsrabat mellem vejen og fortovet/cykelstien, er der risiko for, at du fra den 1. maj kan blive mødt med en gul p-afgift i din vinduesvisker.

Hvis du ikke overholder den nye parkeringsregel, der træder i kraft fra den 1. maj, vil det koste dig en parkeringsafgift på 510 kr. Hvis du foretrækker at bruge pengene på andre ting, handler det om at holde bilens hjul væk fra skillerabatten og i stedet holde dem på vejen. Bemærk dog, at når du har passeret byzonerne, er denne regel ikke længere gældende. Uden for bymæssig bebyggelse er det tilladt at standse eller parkere delvist i skillerabatten.

Ovenstående gælder i øvrigt udelukkende, hvis du kører i et køretøj, der har en tilladt totalvægt på op til 3,5 tons, altså personbil, varevogn mv.

Reglen gælder kun for skillerabatter. Det er derfor stadig tilladt at standse og parkere i yderrabatten, som er det område uden for det almindelige køreområde. Dette kan være til højre for en cykelsti eller et fortov.

Du skal dog være opmærksom på, at der nogle steder kan være skilte, der forbyder standsning og/eller parkering. Det er ikke tilladt at standse eller parkere i midterrabatterne.

Én af de væsentligste ændringer er, at parkeringsafgiften er blevet markant højere i visse områder. Formålet med denne forhøjelse er at afskrække ulovlig parkering og skabe bedre plads til lovlige parkeringer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de nye parkeringszoner og betingelser for at undgå at overskride tidsbegrænsninger eller parkere på steder, hvor det ikke er tilladt.

En anden vigtig ændring ved den nye parkeringsregel er indførelsen af en mere effektiv kontrol. Der er blevet investeret i nye teknologiske løsninger, såsom kameraer og automatisk nummerpladegenkendelse, der gør det nemmere for myndighederne at håndhæve parkeringsreglerne. Dette betyder at det er blevet vanskeligere at undgå parkeringsafgifter, hvis man ikke overholder reglerne.

Der er desuden indført flere parkeringszoner, med forskellige individuelle regler og takster. Dette inkluderer områder, hvor der er begrænset parkeringstid, og områder med højere takster for parkering. Det er vigtigt at være opmærksom på disse zoner og de specifikke regler, der gælder for hver af dem for at undgå bøder.