Kalenderen

Intro:

Efter aftale hver dag, eller "Intro" i kalenderen, hver uge.

Aften og eftermiddag. Rød skrift
7 teorigange Klasseundervisning markeret med T1-T7. 
Mulighed for at låne eller medbringe pc som FLEX-teori på alle hold så tabte teorigange samles op.

Intensive uger: Grøn linie, 9 dage i træk.
Start lørdag morgen, undervisning i dagtimerne.

Intensive weekender til generhverv: Grå linie

Kalenderen i dag:

© Søren Klausen 2017, mail@bilskolen.dk, Tlf 40 51 42 42, DanskeBank 3409-0005885078