Ubetinget frakendt

Previous

Weekendpakke med rabat:

Teori - ubegrænset og kode til nettet, 4 lektioner incl. prøven. Kr 3500.-
Til Borgerservice skal der betales kr. 890.- i gebyr.

Kursusmuligheder:

 1. Weekendkurser
 2. Aften- og eftermiddag.
 3. Flexteori
 4. Enetimer

 Tilmelding

Loven:

Ubetinget frakendelse gives typisk ved 3 forskellige situationer:

 1. Spritdom ved en promille over 1,20
 2. Efter flere betingede frakendelser inden for prøveperioden på 3 år.
  Har du 3 klip i forvejen og får 3 mere får du også frakendt kørekortet ubetinget.
 3. Ved grov hensynsløs kørsel eller kapkørsel med ulykke eller 6 klip her og nu.

Fælles er det at man ikke har et kørekort mere i en domsfældt periode og skal søge Borgerservice om at få det tilbage. 

Kørekortet kan så udstedes igen, hvis dommen er udstået og man består en teoriprøve og en køreprøve.
Der er ingen krav om forberedelse med teori eller køretimer, men man skal bestå prøverne, der er ingen begrænsning på antal forsøg men det koster et prøvegbyr hver gang på. kr. 890.- og selvfølgeligt timer til kørelæreren der lægger bil til.

Frakendelse kan ske administrativt efter sygdom, alkohol- eller stofmisbrug. Her skal der søges og lægeattest skal indgives. Denne behandles af politikredsens embedslæge i samarbejde med egen læge. Dette kan tage længe tid, ofte flere måneder. Har kørekortet været frakendt mere end 2,5 år skal man op i samtlige kategorier man vil ha' igen.

A/N/T-Kurser, hvad er det?

Hvis kørekortet er frakendt efter en sprit-dom skal man deltage i et A/N/T-kursus inden kørekortet kan generhverves. Loven er fra 2003, så alle frakendelser derfra kræver at du tager et A/N/T-kursus.

A/N/T-kurset er ment som et positivt skub og et værktøj for at undgå sprit- og narkokørsel i fremtiden. Der er 4 kursusdage, der er mødepligt og først efter kurset er afholdt laves et kursusbevis der skal afleveres til Borgerservice for at få lov til at bestille prøverne. På kurset er lærerne konsulenter i alkohol og narko, kørelærere og færdselspolitiet så alle indgangsvinkler er dækket.

Papirgangen:

Lad køreskolen ordne papirgangen da de har erfaring med sagsbehandlingen i Borgerservice og bestilling af prøverne. Ønsker du ikke det, kan man henvende sig direkte til Borgerservice.

Hvad skal jeg gøre?

 1. Få taget et rigtigt pasfoto til dit nye kørekort.
 2. Ring til køreskolen eller ta' til køreskolen og udfyld ansøgningen. Køreskolen aflevere ansøgning til Borgerservice og den kommer tilbage igen når den er behandlet. Behandlingen ligger hos Politiet tlf. 43861500
 3. Ansøgningen skal normalt altid sendes fra Borgerservice til politiet. Her ser man om der er grunde til du ikke kan få kørekortet tilbage. Det kan være alkoholbehandling osv. Sagsbehandlingen tager fra få dage til 2 mdr.
 4. Når du er godkendt af politiet/Borgerservice kan køreskolen booke en teoriprøve som du selvfølgeligt består. 
 5. Når teori er bestået kan køreprøven bestilles.

Hvis du kører uden kørekortet (førerret) koster det kr. 7000.- første gang og fra 3. gang vil køretøjet tilfalde staten ved konfiskation :-(

Ventetid på prøver:

Ventetiden kan varierer fra måned til måned, alt efter politiets belastning og besparelser. Især på Sjælland er den i spidsbelastning oppe på 1-2-3 mdr. pr. prøve.
Almindeligt er ventetiden fra nogle få dage til 1 måned pr. prøve.

Køreprøven kan først bestilles når teori er bestået, så dumper man en teoriprøve kan der gå ganske lang tid i alt før kortet er hjemme igen !!

Hvordan forbereder jeg mig?

Der er ingen krav til forberedelse inden teori- og køreprøven udover du skal stille med en godkendt skolevogn med ekstra pedaler og spejle ved køreprøven. Er man fornuftig tager man selvfølgeligt kravet seriøst.

I Danmark dumper i snit 28% teori og ca. 32% køreprøverne. I København er det over 50% der dumper køreprøven.

Teori: 

Gå ind på nettet på nogle af af siderne med prøvetræning. Test dig selv på et par prøver. Læs derefter på reglerne på nettet eller køb en teoribog, f.eks. "Køreklar". 

Efter nogle prøver vil de fleste desværre bruge "Gætte"-princippet på de efterfølgende prøver. De rigtige teoriprøver er nøje konstrueret for at skille "Gætterne" fra dem der har forstået stoffet i detaljer. Mange har Derfor ender det ofte med flere fejl end de lovpligtige 5 fejlbilleder. Vil du vil spille på de mere sikre heste, bør du derfor gøre brug af en kørelærers erfarringer og uddannelse. Vi anbefaler et weekendkursus da det er et godt skub fremad med prøvetræning og repetition af vigtige love, regler og faremuligheder i trafikken.

Kørsel: 

Her er som sagt ikke krav om køretimer inden prøven men vi anbefaler klart minimum en dobbeltlektion nogle dage inden prøven for at pudse formen af. Det betyder teknisk gennemgang af bremser, lygter dæk osv. som er med i teknikkontrollen ved prøven. Så kører vi en tur og tager fat i kravet om flittigt orienteringer over skulderen og alm. regler for kørsel samt vigepligter (især højrevigepligt) og 3-punktsvending og parallelparkering.

Der er ingen tvivl om rutinerede yngre bilister kan klare sig med et par timer, hvorimod både 10 og 20 timer forslår som en skrædder i he…… når kørekortet er over 50 år gammelt og prøven lige så gammel…..

Udgifter:

Der er ikke undervisningspligt, men vi anbefaler du ofre følgende:

 1. Gebyr til Staten for at gå op: kr. 890.- der dækker statens udgifter til afviklingen af prøverne. (obligatorisk)
 2. Et weekendkursus til kr. 3500.- her medfølger kode til træning på nettet og mulighed for ubegrænset møde!
 3. Weekendkurset indeholder 2 lektioner i skolevognen et par dage inden prøven. 2 x kr. 400 = kr. 800.-
 4. Weekendkurset indeholder også afvikling af prøven med en enkelt lektion som opvarmning inden prøven. 2 x kr. 400.- = kr. 800.-

I alt til skolen kr. 3500.- (weekendpakken)

Ialt med gebyret til Borgerservice (890.-) kr. 4390.-

Weekendpakke med rabat:

Teori - ubegrænset og kode til nettet, 4 lektioner incl. prøven. Kr. 3500.-

 Tilmelding


© Søren Klausen 2018, mail@bilskolen.dk, Tlf 40 51 42 42, DanskeBank 3409-0005885078, BEMÆRK: Der tages højde for fejl her på siderne ! - Ring ved tvivl !